chat
Hiệu suất
4.0/5
HÀI LÒNG1 đánh giá
  • ≤6h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 85.7%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $250,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
sedex
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})